Mác bê tông là gì?

Trong xây dựng thì người ta thường nhắc đến mác bê tông, nhưng hầu hết mọi người đều chưa hiểu được nó là gì và tại sao lại gọi với từ như vậy. Bài viết này, blogthietkenha sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mác bê tông là gì.

Đặc điểm của mác bê tông

Mác bê tông có nghĩa là chỉ khả năng chịu nén của mẫu bê tông. Theo tiêu chuẩn xây dựng cũ của Việt Nam (TCVN 3105:1993, TCVN 4453:1995), mẫu dùng để đo cường độ là một mẫu bê tông hình lập phương có kích thước 150mm × 150mm × 150mm, được dưỡng hộ trong điều kiện tiêu chuẩn quy định trong TCVN 3105:1993, trong thời gian 28 ngày sau khi bê tông ninh kết. Sau đó được đưa vào máy nén để đo ứng suất nén phá hủy mẫu (qua đó xác định được cường độ chịu nén của bê tông), đơn vị tính bằng MPa (N/mm²) hoặc daN/cm² (kg/cm²).

Bê tông chịu nhiều tác động khác nhau: chịu nén, uốn, kéo, trượt, trong đó chịu nén là ưu thế lớn nhất của bê tông. Do đó, người ta thường lấy cường độ chịu nén là chỉ tiêu đặc trưng để đánh giá chất lượng bê tông.

Các cấp phối cơ bản của mác bê tông

Thật vậy, qua định nghĩa cùng một số đặc điểm trên, một phần nào giúp chúng ta hiểu hơn về mác bê tông là gì. Không chỉ vậy dưới đây sẽ  là các cấp phối bê tông: có 3 loại cấp phối cơ bản

  • Bê tông 20Mpa thường được gọi là mác 200 dành cho móng, cột, dầm, sàn đối với căn hộ nhỏ cấp 4 và các hạng mục bê tông cần cường độ thấp ít quan trọng.
  • Bê tông 25Mpa thường được gọi là mác 250 dành cho móng, cột, dầm, sàn đối với các căn hộ lớn hơn,có 1 đến 2 tầng và các hạng mục bê tông cần cường độ trung bình.
  • Bê tông 30Mpa thường được gọi là mác 300 dành cho các căn hộ lớn từ 3 đến 4 tầng và các hạng mục bê tông cần cường độ cao hơn (đối với các nhà từ 4 tầng trở lên nên thử nghiệm cấp phối bê tông trước khi sử dụng)

Cách trộn mác bê tông theo tỷ lệ thực tế

Đây là cách mà phụ hồ hay dùng thực tế để trộn cát, đá, xi măng để cho ra mác tương đối chính xác.
Trộn bê tông là trộn tỷ lệ pha trộn cát, đá, nước để có khả năng chịu nén của mẫu bê tông. Đơn vị: Thùng tương đường 18 lít, với tỷ lệ như sau

Tỷ lệ pha trộn cho vữa

  • Vữa mác 75 kg/cm²: 01 bao XM – 10 thùng cát.
  • Vữa mác 100 kg/cm²: 01 bao XM – 08 thùng cát.

Tỷ lệ pha trộn cho bê tông

  • Bê tông Mac 200 kg/cm² (hay 20MPa): 01 bao XM – 04 thùng cát – 06 thùng đá
  • Bê tông Mac 250 kg/cm² (hay 25MPa): 01 bao XM – 03 thùng cát – 05 thùng đá
  • Bê tông Mac 300 kg/cm² (hay 30MPa): 01 bao XM – 02 thùng cát – 04 thùng đá

Tóm lại, từ những kiến thức trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mác bê tông là gì, hy vọng nó sẽ giúp ích cho bạn trong cuộc sống.

Reply